Universitatea Babes Bolyai , Cluj-Napoca

Managementul Cercetării UBB

Proiectul de management al activității de cercetare din UBB este destinat cadrelor didactice și managementului cercetării la nivel de departamente, facultăți și la nivelul UBB.

Obiectivul urmărit este evidențierea activității de cercetare a cadrelor didactice, precum și sintetizarea acesteia la nivelul departamentelor, facultăților și la nivelul UBB.

Aplicația este accesibilă prin intermediul unei interfețe web și asigură facilități de introducere a activității de cercetare de către fiecare cadru didactic, precum și obținerea de rapoarte de cercetare la diverse niveluri. Proiectul este realizat în cadrul Centrului de Sisteme Informatice al Universității și asigură managementul informatic integrat al activității de cercetare desfășurate în UBB.

Log in